Zemědělské obchodní družstvo Lubná

Zemědělská výroba:

rostlinná výroba

  • obiloviny
  • olejniny

živočišná výroba

  • skot
  • prasata

Adresa:

569 63, Lubná 326

IČ: 00129712

e-mail: zod.lubna@tiscali.cz

tel: 461 745 125, 461 745 124

fax: 461 745 100


Dokumenty ke stažení

Prodej bramborpdf  - size: 206860Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny 57,6 kWp, ZOD Lubná

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021050

Popis projektu: Projekt „Instalace fotovoltaické elektrárny 57,6 kWp, ZOD Lubná“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Společnost bude schopna vyrábět svou vlastní elektrickou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, ZOD Lubná

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021110

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky, ZOD Lubná“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti prostřednictvím rekonstrukce posklizňové linky obilí. Projekt zahrnuje výměnu sušičky a čističky obilí, dopravních cest a zlepšení automatizace provozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.