Zemědělské obchodní družstvo Lubná

Zemědělská výroba:

rostlinná výroba

  • obiloviny
  • olejniny

živočišná výroba

  • skot
  • prasata

Adresa:

569 63, Lubná 326

IČ: 00129712

e-mail: zod.lubna@tiscali.cz

tel: 461 745 125, 461 745 124

fax: 461 745 100


Dokumenty ke stažení

POZVÁNKA na členskou schůzi - pátek 26. června 2020 od 14:00pdf  - size: 108692